_PRINT 


ข่าว : มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา
มอบอุปกรณ์การเรียน
น.ท.รัฐโรจน์  อภิรัชช์รัศมี  ผบ.พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล.นย./ผบ.ฉก.น.ธ.๓๒ จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าชุมชน มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนศูนย์จริยธรรมบ้านดูกูแคและ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  เมื่อ ๑๔พ.ค.๕๔

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย พุ่มแสง
อ่าน 1505 ครั้ง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:29:45:AM