_PRINT 


ข่าว : พิธีมอบหนังสือพระไตรปิฎก
พิธีมอบหนังสือพระไตรปิฎก
น.ท.รัฐโรจน์  อภิรัชช์รัศมี  ผบ.พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล.นย./ผบ.ฉก.น.ธ.๓๒ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ชุดพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์วัดทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๕๔

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย พุ่มแสง
อ่าน 1613 ครั้ง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:26:19:AM