_PRINT 


ข่าว : โครงการสานสัมพันธ์ อสม.
โครงการสานสัมพันธ์
เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๔ น.ท.รัฐโรจน์  อภิรัชช์รัศมี ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๒ จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ อสม.อำเภอบาเจาะ ,อสม.ประจำตำบล และ แพทย์ประจำตำบล ในพื้นที่ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ร่วมรับประสานอาหาร ณ ทก.ฉก.นราธิวาส ๓๒

ข่าวโดย : จ.อ.พงษ์ธร เทพสงเคราะห์
อ่าน 1411 ครั้ง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:29:02:AM