_PRINT 


ข่าว : โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนรัฐบาล
โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนรัฐบาล
เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๔ น.ท.รัฐโรจน์   อภิรัชช์รัศมี ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๒ จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนรัฐบาล อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส  ณ ทก.ฉก.นราธิวาส ๓๒ บ.สะแต ม.๔ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : จ.อ.พงษ์ธร เทพสงเคราะห์
อ่าน 1053 ครั้ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:25:55:AM