_PRINT 


ข่าว : ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๒ ส่งมอบบ้านพักครู ร.ร.บูเก๊ะสูดอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ ฯ
ผบ.ฉก.นราธิวาส

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๕๔ น.ท.รัฐโรจน์   อภิรัชช์รัศมี ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๒ ส่งมอบบ้านพักครู โรงเรียนบูเก๊ะบากง ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ที่สร้างโดยกองทัพเรือ เพื่อพักอาศัย และเป็นการป้องกันอันตรายให้กับครู - อาจารย์ และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน


ข่าวโดย : จ.อ.พงษ์ธร เทพสงเคราะห์
อ่าน 1654 ครั้ง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:21:54:PM