_PRINT 


ข่าว : มอบเสาธงชาติให้กับ ร.ร.ตาดีการียาฎอตุลญันนะห์
มอบเสาธงชาติให้กับ
เมื่อ ๑๖ ม.ค.๕๔ น.ท.รัฐโรจน์  อภิรัชช์รัศมี  ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๒ เป็นประธานในพิธีมอบเสาธงชาติให้กับ ร.ร.ตาดีการียาฎอตุลญันนะห์ ตามโครงการเสาธงเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ.เปาเบาะ ม.๕ ต.บาเจาะ อ.บาเจะ จ.นราธิวาส

ข่าวโดย : จ.อ.พงษ์ธร เทพสงเคราะห์
อ่าน 1258 ครั้ง
วันที่ 24 มกราคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:22:11:PM