_PRINT 


ข่าว : เยี่ยมเยียนนักเรียนตาดีกาในงานแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์
เยี่ยมเยียนนักเรียนตาดีกาในงานแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์
เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๓ น.ท.รัฐโรจน์  อภิรัชช์รัศมี ผบ.ฉก.นราธิวาส ๓๒ พบปะเยี่ยมเยียน นักเรียนตาดีกาภายในงานการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ประจำตำบล ณ โรงเรียนตาดีกา บ.เปาเบาะ ม.๕ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ข่าวโดย : จ.อ.พงษ์ธร เทพสงเคราะห์
อ่าน 1113 ครั้ง
วันที่ 20 ธันวาคม 2553
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:29:23:AM