_PRINT 


ข่าว : พิธีเทิดพระเกียรติ ฯ ของทหารรักษาพระองค์
พิธีเทิดพระเกียรติ
กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ของทหารรักษาพระองค์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ซึ่งจะจัดขึ้น ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดย กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ฯ ได้นำกำลังพล ๒๕๐ นาย เข้าร่วมพิธี ฯ ในกองพันสวนสนามที่ ๑๑ โดยมี นาวาเอก ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผู้บังคับการกรมทห่ารราบที่ ๑ เป็น นายทหาร บก.กองผสม นาวาโท บดินทร์  นิธิอุทัย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ เป็น ผู้บังคับกองพันสวนสนามที่ ๑๑ 

ข่าวโดย : พ.จ.ต.ธวัชชัย พุ่มแสง
อ่าน 907 ครั้ง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:23:24:PM