_PRINT 


ข่าว : พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาฯสังวร ฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมในริ้วขบวนพระอิสริยยศ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาฯสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ จัดกำลังเป็น ริ้วขบวนทหารนำที่ ๒ มีกำลังพลในริ้วขบวน จำนวน ๑๐๐ นาย โดยมี นาวาโท บดินทร์ นิธิอุทัย เป็นผู้บังคับกองพัน นาวาตรี อธิวัฒน์  แสงสว่าง เป็น นายทหารกำลังพล 

ข่าวโดย : พ.จ.ต.ธวัชชัย พุ่มแสง
อ่าน 788 ครั้ง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:25:00:PM