_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมค่ายพักแรม ของ โรงเรียนบุญสมวิทยา จ.จันทบุรี
กิจกรรมค่ายพักแรม
กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ให้การสนับสนุนที่พก เจ้าหน้าที่ / ครูฝึก / วิทยากร ในการเข้าค่ายพักแรม และทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการของ ทร.ในพื้นที่ สัตหีบ จ.ชลบุรีของ โรงเรียนบุญสมวิทยา เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ พ.ย.๕๖

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย
อ่าน 1570 ครั้ง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:19:59:PM