_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมค่ายพักแรม ของ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ จ.ชลบุรี
กิจกรรมค่ายพักแรม
กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ให้การสนับสนุนที่พัก เจ้าหน้าที่/ครูฝึก/วิทยากร ในการจัดกิจกรรม ของ โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ พ.ย.๕๖ 

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย
อ่าน 1342 ครั้ง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:40:11:AM