_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมค่ายพักแรม ของ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมค่ายพักแรม
กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม และทัศนศึกษากิจการของ ทร.ในพื้นที่สัตหีบ จ.ชลบุรี ของ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล เมื่อวันที่ ๖ - ๘ พ.ย.๕๖  

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย
อ่าน 1463 ครั้ง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:42:34:AM