_PRINT 


ข่าว : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี 2556
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์
   ในการเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ อันเป็นการถวายความจงรักภัคดี และเชิดชูพระเกียรติ กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ฯ ซึ่งเป็นหน่วยเกี่ยวข้อง จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ โดยได้จัดกำลังพลในอัตราของกองพันสวนสนาม ( ผบ.พัน. , นายทหารประจำ บก.กองผสม, ผบ.ร้อย.,ผบ.หมวด , หมู่ธง, หมู่แตร) ร่วมชมการสาธิตการปฏิบัติ และร่วมฝึกซ้อมทุกตำแหน่ง 

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย
อ่าน 1150 ครั้ง
วันที่ 31 ตุลาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:23:49:PM