_PRINT 


ข่าว : พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพัน
พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพัน
      นาวาโท ปณต  มีมอญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ซึ่งได้รับคำสังให้ไปดำรงค์ตำแหน่ง เสนาธิการ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ให้กับ นาวาโท ชิดพงษ์   พุ่มแก้ว ซึ่งได้รับคำสั่งให้ดำรงค์ตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ ฯ คนใหม่แล้ว
       ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ เป็นต้นไป นับเป็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ ฯ คนที่ ๓๗ และ เป็นคนที่ ๕ นับตั้งแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย
อ่าน 1185 ครั้ง
วันที่ 17 ตุลาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:23:21:PM