_PRINT 


ข่าว : โครงการร่วมใจบรรเทาภัยหนาว
โครงการร่วมใจบรรเทาภัยหนาว
        เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๕ ผบ.พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี / ผบ.พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย. เดินทางร่วมงาน ร่วมใจบรรเทาภัยหนาว อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย พุ่มแสง
อ่าน 1281 ครั้ง
วันที่ 27 ธันวาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:43:08:AM