_PRINT 


ข่าว : งานมหัศจรรย์การค้า ไทย- กัมพูชา- เวียดนาม
งานมหัศจรรย์การค้า

      เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๕ ผบ.พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี / ผบ.พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย. ร่วมพิธีเปิดงานมหัศจรรย์การค้า ไทย- กัมพูชา- เวียดนาม (ถนนคนเดินคน ๓ แผ่นดิน ครั้งที่ ๓) ณ บ.แหลม


ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย พุ่มแสง
อ่าน 1294 ครั้ง
วันที่ 27 ธันวาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:44:40:AM