_PRINT 


ข่าว : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของหน่วยทหารรักษาพระองค์ 5 ธ.ค.55
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังเป็นกองทหารเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพ โดยมี เรือโท พงศธร สะบาย เป็นผู้บังคับกองร้อย กองทหารเกียรติยศ ทำการซักซ้อมและเข้าร่วมในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย พุ่มแสง
อ่าน 1296 ครั้ง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:53:22:AM