_PRINT 


ข่าว : ผู้บังคับบัญชาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล
ผู้บังคับบัญชาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล
เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๕ น.อ.วรพงษ์  ทองเรือง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย.เดินทางเยี่ยมกำลังพลในสังกัด พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี น.ท.ปณต  มีมอญ ผบ.พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย พุ่มแสง
อ่าน 1181 ครั้ง
วันที่ 26 ตุลาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:23:10:PM