_PRINT 


ข่าว : ผบ.พัน เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล
ผบ.พัน
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ น.ท.ปณต   มีมอญ ผบ.พัน.ร.๑ รอ.ฯ และคณะ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังลังพลในสังกัด ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ร.พ.สมเดฺ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย พุ่มแสง
อ่าน 1141 ครั้ง
วันที่ 11 ตุลาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:23:45:PM