_PRINT 


ข่าว : ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning
ทำความสะอาดครั้งใหญ่
เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๕๕ พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล.นย. จัดกำลังสนับสนุนการทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning ร่วมกับ กรม ร.๑ พล.นย. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล  บริเวณหาด ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย
อ่าน 1256 ครั้ง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:24:03:PM