_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมค่ายพักแรมในห้วงเดือน มกราคม 2555
กิจกรรมค่ายพักแรมในห้วงเดือน
พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.ให้การสนับสนุนกิจกรรมค่ายพักแรมกับหน่วยงานราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในห้วงเดือน มกราคม 2555 เช่น
ร.ร.หนองตาโก้ จ.สุรินทร์
ร.ร.บ้านสตึก จ.บุรีรัมย์
ร.ร.วัดสะแกงาม กทม.
ร.ร.แม่ลานวิทยา จ.ปัตตานี
ร.ร.ทวีวัฒนา กทม.
ร.ร.บำรุงศิษย์ศึกษา จ.ชลบุรี
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอน เซอร์วิส จ.ระยอง

ข่าวโดย : จ.อ.ธวัชชัย
อ่าน 1469 ครั้ง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:39:40:AM