ทรงพระเจริญ
Untitled Document
ผู้บังคับกองพัน

นาวาโท บดินทร์   นิธิอุทัย

เมนูหลัก
post_home.gif เกี่ยวกับกระทิงดำ
petitrond.gif หน้าแรก
petitrond.gif ประวัติโดยย่อ
· ประวัติธงไชยเฉลิมพล
petitrond.gif เกียรติประวัติ
petitrond.gif อดีตผู้บังคับบัญชา
petitrond.gif ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
petitrond.gif ตราสัญลักษณ์หน่วย
petitrond.gif เครื่องแบบของหน่วย
petitrond.gif วีดีทัศน์แนะนำหน่วย
petitrond.gif หมายเลขโทรศัพท์ นย.
icon_menu_3.gif เรื่องทั่วไป
petitrond.gif ดาวน์โหลด
petitrond.gif ติดต่อเรา
petitrond.gif เข้าสู่ระบบ
petitrond.gif แนะนำและบอกต่อ
petitrond.gif กระดานข่าว
petitrond.gif อัปโหลดรูปโชว์ออฟ
petitrond.gif ส่งการ์ดอวยพร
petitrond.gif เผยแพร่ข่าวสาร
petitrond.gif บันทึกยุทธการสำคัญ
petitrond.gif อ่านระเบียบข้อบังคับทหาร
petitrond.gif ตารางเวรประจำพระองค์
icon_menu_7.gif ประมวลภาพสำคัญ
petitrond.gif ปี 2550
petitrond.gif ปี 2551
petitrond.gif ปี 2552
petitrond.gif ปี 2553
ลิ้งหน่วยงานราชการ

ลิ้งทหารลิ้้งหน่วยงานทหาร เว็บทหาร กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉก.นย.ทร. พัน.ร.๙ รอ. กองทัพเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนชุทพลทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน กองพันทหารราบที่2 กองพันทหารราบที่3 กองนายทหารนักเรียน
BlackBull Gallery
สำหรับคอบอล

คลิกเพื่อเข้าชม
ดาวน์โหลด
· 1: สร้างสัญลักษณ์ทางทหาร
ดาวน์โหลด 661 ครั้ง

· 2: พจนานุกรมทหาร
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง

· 3: แจก midi-karaoke
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง

ประวัติธงไชยเฉลิมพล
ธงชัยเฉลิมพล พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.น.
ประวัติธงไชยเฉลิมพล กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน


      ธงไชยเฉลิมพลของ กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน  ซึ่งขณะนั้น กองพันทหารราบที่ ๑ ฯ ยังเป็นกองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมนาวิกโยธินมี นาวาโท สมหวัง  ตันเสถียร เป็นผู้บังคับกองพัน


กองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมนาวิกโยธิน ได้รับพระราชทานธงไชยเฉลิมพล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๖

  

ต่อมา กรมผสมนาวิกโยธินได้ขยายหน่วย เป็น กรมนาวิกโยธิน กองพันทหารราบที่ ๑ กรมนาวิกโยธิน โดยมี นาวาโท บัญชา  วิยาภรณ์ เป็นผู้บังคับกองพัน และ ได้รับพระราชทานธงไชยเฉลิมพลเป็นครั้งที่ ๒ ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานธงไชยเฉลิมพลให้แก่หน่วยทหารในสังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๑๖ หน่วย ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๑/๙๔๒๑ ลง ๒๕ พ.ค.๒๒ เรื่อง พระราชทานธงไชยเฉลิมพลให้แก่หน่วยทหาร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดพิธีตรึงหมุดธงไชยเฉลิมแก่หน่วยทหารของกองทัพเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ เวลา ๑๕๐๐ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธงไชยเฉลิมพล ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง หลังเสร็จพิธี ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังแท่นชุมสายที่สนามหน้าศาลา สหทัยสมาคมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่หน่วยทหารสังกัดกองทัพเรือ ๑๖

วันที่ 25 ธันวาคม 2523 ทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธงไชยเฉลิมพล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อพระราชทานแก่หน่วยทหาร ในกองทัพเรือ  จำนวน 16 หน่วย ณ พระที่นั่งชุมสาย สนามหน้าศาลา สหทัยสมาคม

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-01-27 (9216 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©