ทรงพระเจริญ
Untitled Document
ผู้บังคับกองพัน

นาวาโท บดินทร์   นิธิอุทัย

เมนูหลัก
post_home.gif เกี่ยวกับกระทิงดำ
petitrond.gif หน้าแรก
petitrond.gif ประวัติโดยย่อ
· ประวัติธงไชยเฉลิมพล
petitrond.gif เกียรติประวัติ
petitrond.gif อดีตผู้บังคับบัญชา
petitrond.gif ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
petitrond.gif ตราสัญลักษณ์หน่วย
petitrond.gif เครื่องแบบของหน่วย
petitrond.gif วีดีทัศน์แนะนำหน่วย
petitrond.gif หมายเลขโทรศัพท์ นย.
icon_menu_3.gif เรื่องทั่วไป
petitrond.gif ดาวน์โหลด
petitrond.gif ติดต่อเรา
petitrond.gif เข้าสู่ระบบ
petitrond.gif แนะนำและบอกต่อ
petitrond.gif กระดานข่าว
petitrond.gif อัปโหลดรูปโชว์ออฟ
petitrond.gif ส่งการ์ดอวยพร
petitrond.gif เผยแพร่ข่าวสาร
petitrond.gif บันทึกยุทธการสำคัญ
petitrond.gif อ่านระเบียบข้อบังคับทหาร
petitrond.gif ตารางเวรประจำพระองค์
icon_menu_7.gif ประมวลภาพสำคัญ
petitrond.gif ปี 2550
petitrond.gif ปี 2551
petitrond.gif ปี 2552
petitrond.gif ปี 2553
ลิ้งหน่วยงานราชการ

ลิ้งทหารลิ้้งหน่วยงานทหาร เว็บทหาร กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉก.นย.ทร. พัน.ร.๙ รอ. กองทัพเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนชุทพลทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน กองพันทหารราบที่2 กองพันทหารราบที่3 กองนายทหารนักเรียน
BlackBull Gallery
สำหรับคอบอล

คลิกเพื่อเข้าชม
ดาวน์โหลด
· 1: สร้างสัญลักษณ์ทางทหาร
ดาวน์โหลด 661 ครั้ง

· 2: พจนานุกรมทหาร
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง

· 3: แจก midi-karaoke
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง

ประวัติโดยย่อ...
โดย จ.อ.ธวัชชัย พุ่มแสง

ประวัติกองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

1st INFANTRY BATTALION 1st INFANTRY REGIMENT, KING'S (ROYAL) GUARD (QUEEN'S GUARD) MARINE  DIVISION, RTMC., RTN. 

    
        กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ ขึ้นการบังคับกรมนาวิกโยธิน ในบริเวณค่ายกรมหลวงชุมพร (ปัจจุบันเป็นกองร้อยฝึกทหารใหม่ ศฝ.นย.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นที่ตั้งหน่วย     ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔ ได้เกิดกบฏขึ้นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเรียกกบฏนั้นว่า "กบฏแมนฮัตตัน" ทหารเรือได้มีส่วนเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นโดยตรง ซึ่งจะไม่นำมากล่าว ณ ที่นี้ ผลพวงจากกบฏแมนฮัตตัน กรมนาวิกโยธินจึงถูกยุบ และกองพันทหารราบที่ ๑ จึงถูกยุบไปด้วย
                ปี พ.ศ.๒๔๙๘ หลังเหตุการณ์ ๔ ปี กองพันทหารราบที่ ๑ ได้สถาปนาขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๘ โดยมี นาวาตรี ชาย   อินทรประสิทธิ์ เป็นผู้บังคับกองพัน ขึ้นการบังคับบัญชาต่อ กรมนาวิกโยธิน ซึ่ กองพันทหารราบที่ ๑ ได้ถือเอาวันนั้นเป็น วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย "คือวันวันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
         ในปี พ.ศ.๒๕๐๕ กรมนาวิกโยธินได้ขยายหน่วยเป็น กรมผสมนาวิกโยธิน (ผส.นย.) ประกอบด้วยสามกองพันคือ กองพันทหารราบที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๒ และกองพันทหารราบที่ ๓ โดยกองพันทหารราบที่ ๑ และกองพันทหารราบที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี กองพันทหารราบที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ ค่ายตากสิน อ.เมือง จว.จันทบุรี โดยมีชื่อใหม่ว่า กองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมนาวิกโยธิน (พัน.ร.๑ ผส.นย.)
             ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ (๑๐ ส.ค.๒๑) กรมนาวิกโยธิน ได้ขยายหน่วยเป็น ๒ หน่วยกรมทหารราบ คือ กรมทหารราบที่ ๑ และกรมทหารราบที่ ๓ โดยยุบกรมผสมจากเดิม กองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมนาวิกโยธินขึ้นตรงต่อ กรมทหารราบที่ ๑ กรมนาวิกโยธิน 
 

   
         ในเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ กรมนาวิกโยธิน ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยจากเดิม (อ่าวเตยงาม หรือ อ่าวนาวิกโยธิน) มาอยู่ที่ ค่ายแสมสาร หรือค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ในปัจจุบันซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งหน่วยทหารช่างของทหารอเมริกัน
            ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ (๑ เม.ย.๒๕๓๒) กรมนาวิกโยธิน ได้ขยายหน่วยเป็น กองพลนาวิกโยธิน กรมทหารราบที่ ๑ กรมนาวิกโยธิน จึงได้ขึ้นสายการบังคับบัญชาต่อ กองพลนาวิกโยธิน ดังนั้น กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ กรมนาวิกโยธิน จึงต้องเรียกชื่อหน่วยใหม่ว่า กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
   
 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาหน่วยทหาร เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐
 
               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาปนาหน่วยทหารในสังกัดกองทัพเรือเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
               ๑
.
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
               ๒. กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
              ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาหน่วยทหารเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์  ประกาศ  ณ  วันที่ ๙ เมษายน พ.. ๒๕๕๐  ใน ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๒๔ ตอนที่  ๔๔ ง   หน้า ๒๐  ลง  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 
           จาก ปี พ.ศ.๒๔๙๘ จนถึงปัจจุบัน  กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้ถือกำเนิดหน่วยขึ้นมานับ ได้ว่าเป็นระยะเวลาอันยาวนานพอสมควร อาจกล่าวได้ว่า กองพันทหารราบที่ ๑ เป็นกองพันเก่าแก่ดั้งเดิมของทหารราบนาวิกโยธิน ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ กองพันทหารราบที่ ๑ ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติ อันงดงามไว้ให้แก่ทหารนาวิกโยธิน ตลอดจนกองทัพเรืออย่างมากมาย กองพันทหารราบที่ ๑ มีประวัติการรบที่ดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ใต้ ตะวันออก ซึ่งได้สร้างชื่อเสียง ในการรบมาแล้วทั้งสิ้น 
                ในนามกำลังพลของ กองพันทหารราบที่ ๑ ทุกนาย ขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อที่จะคงไว้ ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียงอันดีงาม ตามเยี่ยงอย่างที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ในอดีตต่อไป
    
                    

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-16 (18464 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©