ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน

ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอถวายความจงรักภักดี

กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี